Handgemaakte verzorging voor huid en haar Gecertificeerd Gratis verzending vanaf 60€ Meestal dezelfde dag verzending Dedicatus Mariae
Noveenkaars /

Noveenkaars: alles wat je erover wilt weten

Wat is dan een noveenkaars? Wat doe je ermee?

Zomaar wat vragen. En nog veel meer vragen, waar ik je hieronder antwoord op ga geven. Want een noveenkaars is niet zomaar een kaars. Het is een bijzonder soort kaars! Een noveenkaars steek je aan om het licht en de intentie van je gebed of verlangen te versterken. Het helpt je ook om te focussen en je voornemen ook trouw na te komen.

Wat is een noveen?

Als je een beetje Latijn kent weet je dat “Novem” het getal negen betekent. Onze oorspronkelijk negende maand ‘november’ is ernaar vernoemd (ook al is het nu de 11e maand, maar hoe dat kwam is een ander onderwerp!). Een noveen is een ritueel van devotie en gebed, dat inderdaad negen dagen beslaat. Een noveen, of ‘noveengebed’ is een traditioneel katholieke vorm van gebed om de Heer gedurende een periode van 9 dagen om verhoring te vragen, met gebeden voor een specifieke nood of andere gebedsintentie. Een of meer personen doen een verzoek of vragen om een gunst of hopen genaden te verkrijgen van Jezus Christus, vaak op voorspraak van Maria of een heilige. Het zijn vaak katholieke christenen die gebruik maken van deze devotie, maar ook Anglicanen of ortodoxen (meestal oosterse).

Noveenkaarsen in een klooster, aangestoken voor een gebedsintentie

Noveenkaars, voor wie?

Maar zijn noveenkaarsen dan alleen voor gelovige christenen? Moet je elke zondag naar de kerk gaan en uit de bijbel lezen om de devotie van het bidden van een noveen te mogen doen? Moet je gedoopt zijn? Nee. In het geheel niet!! Ook mensen die niet gelovig zijn hebben vaak bepaalde intenties die ze door middel van het branden van een kaars willen versterken. Bijv bepaalde positieve gedachtes die je kracht bij wil zetten, of een geestelijk helpen voor je medemens door krachtig het goede voor die persoon te willen. Of om te onderscheiden welke beslissingen je het beste kan nemen, bij moeilijke levenskeuzes. Je noveenkaars geeft je dan letterlijk en hopelijk ook geestelijk licht over welke stappen goed zijn om te nemen, of juist niet te nemen.

 

Je begrijpt het al, ik zou deze devotie echt iedereen aanraden. Het is zo fijn om bepaalde affirmaties op die manier werkelijkheid te zien worden. Maar let op: het is o zo gemakkelijk om jezelf van alles wijs te maken en te geloven in dingen die je verder niet echt vooruit helpen. Ik denk dat het belangrijk is om altijd te beginnen bij daar waar je nu bent. Je leven zoals het nu is beginnen te omarmen. Inclusief alle vervelende dingen en inclusief jezelf en God. Want jezelf liefhebben kun je niet uit jezelf. Ik denk dat je daar God voor nodig hebt, omdat Hij je als eerste heeft liefgehad. En dus begin je aan een noveen en koop je een noveenkaars!

Noveenkaars Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand

Noveenkaars kopen

Voor dergelijke intenties zou ik dus zeggen: schaf een noveenkaars aan. Meestal vind je die niet in gewone winkels, tenzij bij de Action. Maar eerlijk gezegd zou ik je die niet aanraden! De noveenkaarsen bij de action zijn gemaakt van paraffine en dat is ongezond voor de lucht in je huis, die je immers inademt. Dat merk je ook aan de zwarte roet die er vanaf komt; het is gewoon gemaakt van aardolie en daardoor spotgoedkoop. Een ander nadeel van de Action-noveenkaarsen is dat ze niet eens 9 dagen branden! Ze branden maar zo’n 7 dagen, dus als je eerlijk bent kun je dat geen noveenkaarsen noemen. (Eerder een ‘septema-kaars’ of zoiets dergelijks, maar dat bestaat nog niet). Dus het beste kan je noveenkaarsen Meestal staat er een afbeelding op de kaars van een heilige. De gevraagde gunst is meestal sterk verbonden met de gebedsintentie op de voorspraak van de heilige in kwestie. kopen. Let er wel op dat het van plantaardige olie gemaakt is.

Wat is dan een noveen?

De eerste noveen was geïnspireerd door Jezus zelf. Ten tijde van zijn Hemelvaart (na zijn sterven en Verrijzenis) zei Hij aan de apostelen om zich voor te bereiden op de komst van de Heilige Geest. De apostelen gingen naar Jeruzalem om daar te gaan bidden. Ze baden samen met Maria, de moeder van Jezus, gedurende 9 dagen om de gave van de H. Geest. Met Pinksteren is dat gebed verhoord en daalde de H. Geest neer als vurige tongen over Maria en de apostelen (Handelingen 1). Aldus werd de noveen tot de H. Geest het eerste noveengebed.

Noveengebed

Noveenkaarsen worden aangestoken voor gebedsintenties. Voor jezelf: voor verbetering van je relaties, of om de beste keuzes te maken, om een goede opleiding of een andere gunst. Maar ook uit dankbaarheid voor een verkregen gunst, een geweldige echtgenoot, of een fijne baan e.d.

Je kan ook een noveenkaars voor iemand aansteken. “Een kaars voor iemand aansteken” betekent de intentie om te bidden voor en bepaalde persoon. Bijvoorbeeld voor een zieke, of voor een gelukkig huwelijk, of voor werk. De kaars symboliseert de intentie van het gebed.

Meestal staat er een afbeelding op de kaars van een heilige. De gevraagde gunst is meestal sterk verbonden met de gebedsintentie op de voorspraak van de heilige in kwestie.

Noveenkaars H. Aartsengel Michael

Kenmerken van de noveenkaars op een rijtje:

  • -noveenkaarsen worden meestal van enkel plantaardige oliën gemaakt (maar die van de Action niet he!). Het geeft daardoor nauwelijks roet en is beter voor de lucht die je inademt dan bijv paraffine kaarsen
  •  -Een noveenkaars is een kaars die negen dagen en nachten brandt met een speciale intentie zoals de vraag om genezing of kracht voor een zieke, om uitkomst in moeilijke omstandigheden, om vrede, enz.
  •  -een ‘noveen’ is een oude christelijke traditie, waarin 9 achtereenvolgende dagen van de week wordt gebeden voor een bepaalde intentie
  •  -een noveenkaars steek je aan en blijft vervolgens 9 dagen non-stop branden
  •  -“Noveen” komt van het Latijnse woord ‘Novam’, wat zoveel als -je raadt het misschien al- ‘negen’ betekent
  • De eerste noveen ooit werd gebeden door Maria en de apostelen, in biddende afwachting van de komst van de Heilige Geest met Pinksteren
Noveenkaars Heilige Geest

Wat symboliseert een noveenkaars?

De kaars symboliseert het licht in de duisternis van het leven. Vooral de verlichting in ieders persoonlijke leven; het is symbool voor een heilige verlichting door de Geest van de waarheid.

 

Aangestoken op momenten van sterven en voor gestorvenen staat een kaars vaak symbool voor het licht in het leven na de dood, en verwijzen ze naar Christus als het licht.

 

Meestal steekt men een noveenkaars aan als onderdeel van het noveengebed zelf, maar dit is niet altijd zo. Sommigen vinden het fijn om in de nacht altijd een natuurlijk lichtje te hebben, alsof het lichtje een symbool is voor bescherming.

Noveenkaars brandgevaarlijk?

Ik hoor ook vaak dat mensen het niet veilig vinden om dag en nacht een kaars te laten branden. Met een gewone kaars zou ik dat inderdaad ook nooit aanraden. Maar een noveenkaars is gemaakt van veel zachtere plantaardige olie en was, en er komt dus altijd een laagje vloeibaar olie onder het brandende pitje. De kaars zit in een plastic omhulsel. (Eerlijk gezegd is dat me een doorn in het oog; ik vind dat onvoldoende milieu vriendelijk, maar kaarsen in glazen omhulsel heb ik alleen nog op basis van paraffine gezien; ook plastic). Het vlammetje is ook heel klein, niet te vergelijken met een gewone kaars. Mocht je kaars omvallen, dan zorgt de vloeistof erin dat de kaars meteen uitdooft.   Een voorbeeld uit eigen ervaring op onze zeilboot: we hebben een kajuitzeilboot en hebben daar op vakanties altijd een noveenkaars branden. In het begin zetten we die op het aanrechtje, en dan gingen we zeilen en vergaten de kaars uit te blazen. Ineens een windstootje en ‘flatsch’, de hele boot lag onder de kaarsenolie. De kaars was meteen verstikt en uitgegaan door diezelfde olie. Later hebben we een speciaal cardanisch ophangsysteem bedacht, zodat we de noveenkaars altijd kunnen branden, ook tijdens het zeilen. Dus, het is niet nodig je noveenkaars ‘s nachts uit te blazen. Sommige mensen doen dat wel uit angst voor brandgevaar, maar dan is het hele effect van de noveen verdwenen. Je zou dan ook een glazen omhulsel kunnen aanschaffen, dan is je kaars super brandveilig.

Als iemand een noveenkaars voor je aansteekt

  Het kan zijn dat de persoon voor wie je een noveen gaat bidden van niks weet. Dat je het als een ‘spiritueel kado’ voor iemand in een moeilijke situatie bid. En dan eens afwachten of er wat uit gaat komen. Zo zou het dus ook best kunnen dat iemand voor jou een noveen aan het bidden is, omdat hij of zij weet dat je het moeilijk hebt, of wijsheid nodig hebt. Wat ook kan is dat je samen met iemand bid. Je steekt beiden -of in een groepje- thuis een noveenkaars aan en je gaat met elkaar bidden voor een speciale intentie. Dat geeft een bijzonder sterk samen-gevoel en een boost om heel erg vurig te bidden iedere dag.
Kaarslicht helpt je aandachtiger en vuriger te bidden

Alert en vurig je noveengebed bidden

Want het ‘gevaar’ kan zijn dat je een beetje indommelt. Je ratelt een of ander gebedje op, maar bent er met je gedachtes helemaal niet bij. Nou, dat is een hol en leeg gebed zou ik zeggen. Wat heb je daar aan? Probeer dus telkens weer het vuur in je hart op te stoken en innig te bidden. Of vraag anders Maria te hulp. Je kunt haar vragen of ze voor jou de vurigheid die jij mist in haart hart kan meebidden. Want ja, wij zijn soms zo erg zwak om er helemaal bewust, alert en met ons hart te bidden. Wat hulp van boven kan je stimuleren. Mij helpt het in elk geval om Maria te vragen mijn gebed te versterken met de hulp van haar geestelijke gebed.

Noveenkaars in de kerk

Jaha, dat is dezelfde kaars! Als je weleens een katholieke kerk binnenkomt en je kijkt goed, dan zie je achterin een heel klein lichtje branden. Meestal in een rood omhulsel. Dat is gewoon een noveenkaars, maar we noemen het een ‘Godslamp’.   Wat is nou de reden dat die Godslamp brandt? Het heeft alles te maken met dat kastje dat erachter staat. Meestal is het gemaakt van zwaar ijzer materiaal. Soms is het rijkelijk versierd (vooral in Barok-achtige kerken). En soms super eenvoudig. Dat is dus een heel bijzonder kastje voor katholieke christenen: het Tabernakel. En in het tabernakel zit het Heilige der Heiligen: Jezus Christus zelf. In de vorm van een stukje brood, ook wel geconsacreerde hostie genaamd. In een kostbare schaal of kelk van meestal een edelmetaal, liggen al die Hosties waarin Jezus op wonderbare manier is komen wonen. Die Godslamp brandt als het goed is onophoudelijk. Natuurlijk is het geen wonderlamp, want er moeten wel steeds mensen zijn om die kaars iedere 9 dagen te vervangen. Ok, dat is dus ook een noveenkaars, en wordt ook weleens ‘oliekaars’ genoemd.
Kind met grafkaars

Grafkaarsen, ook noveenkaarsen?

Veel noveenkaarsen worden ook wel speciaal voor gestorvenen aangestoken. De kaarsen worden dan ook vaak bij het graf gezet -beschermd tegen regen en wind door een alluminium deksel- en aangestoken. Het kan trouwens ook een kleinere kaars zijn die 3 dagen brandt: de 3-dagen brander. Er wordt dan gebeden voor de ziel van de overledene. De dood kan ons niet scheiden van God in het Mystieke Lichaam van Christus, dus kunnen wij bidden voor Gods barmhartigheid voor de zielen die gestorven zijn. Vaak bidden we de noveen ook op voorspraak van een heilige. Een heilige is iemand die dat tijdens zijn leven met vallen en opstaan werd, niet uit zichzelf, maar door open te staan voor de werking van de Genade van God. En vervolgens leeft God steeds meer doorheen die persoon, zodat uit zijn of haar daden blijkt hoezeer ze verbonden was met de liefde van God. Omdat zo’n heilige naar we geloven in de hemel is en dus in eenheid met God, weet die veel beter dan wij hoe Gods verhoring te verkrijgen. Vergelijk het met een moeder en haar kinderen. De kinderen die de moeder het meest liefhebben en daardoor het beste kennen, weten goed hoe ze haar hulp kunnen inroepen. De kinderen die minder van hun moeder houden, hebben zichzelf daardoor verder verwijderd van de eenheid met hun moeder. Ze weten daardoor niet hoe ze haar hulp kunnen vragen.
Allemaal gedachteniskaarsen voor overledenen

Maria

Zo is het dan dat je kan kiezen een heilige te vragen om je voorspreker te zijn bij Jezus.

Omdat Maria het dichtst bij Jezus leefde -Hij is gegroeid in haar buik, uit haar geboren en heeft de eerste 30 jaar van zijn leven met haar gewoond- kent zij Hem het beste van allemaal. Ze heeft ook met Hem meegeleden onder het kruis. Nou, ik ben een moeder, en als mijn kinderen gemarteld zouden worden en zouden sterven, wat lijkt me dat verschrikkelijk en ondragelijk. Helaas gebeurt dat wel in sommige landen. Maar als je de Moeder bent van Jezus, die aanbeden wordt als de Zoon van God, dan lijkt me dat lijden nog immens intenser. Dat kan ik me gewoon niet voorstellen, hoe snijdend diep die pijn zou zijn.

Maria gebed

Veel noveenkaarsen worden dus ter ere van de maagd Maria aangestoken, en dit gaat samen met een gebed. Een noveengebed op haar voorspraak. Zij wordt ook wel genoemd ‘Hulp van de christenen’. Ik denk dat noveenkaarsen ter ere van Maria veruit het meeste worden aangestoken. Vooral in Maria-heiligdommen zoals Lourdes en Fatima.

Maar zeg je Maria, dan zeg je eigenlijk ook Jozef. Hij wordt vaak aanngeroepen voor vaderschap, werk, als beschermer van gezinnen en vele andere dingen.

Hoe bid je dan een noveen?

Er bestaan geen dogmatische regels over hoe je een noveen moet bidden. Je kan een lange gebedstekst nemen om te bidden, of maar een paar woorden of zinnen. Toch hebben zich in de geschiedenis verschillende traditionele praktijken ontwikkeld.

Kies een noveenkaars

Je kan bij het bidden van een noveen voor een specifieke gebedsintentie bidden zoals ik al beschreef. Je kiest daar meestal een noveenkaars met afbeelding van een heilige op. Bijvoorbeeld wil je bidden om bescherming en verweer, kies dat H. Aartsengel Michael. Wil je bidden voor vergeving en barmhartigheid, kies dan een kaars met afbeelding van het H. Hart van Jezus of van de Barmhartige Jezus. Wil je bidden voor je gezin, dan wordt vaak een noveenkaars van H. Jozef aangestoken en wil je bidden om zuiverheid en helderheid van geest, dan kan je een noveen tot de H. Geest bidden. En bij Maria kan je eigenlijk voor alles terecht, al je noden en intenties. Vergeet niet dat je een noveenkaars kan opsteken uit dankbaarheid of om een grote vreugde; het hoeven niet altijd problemen te zijn!

Noveen beginnen

Je kan er voor kiezen om een noveen op een traditionele datum te starten, of gewoon als je er behoefte aan hebt. Je offert je intenties, problemen en wat er gebeurt in je leven aan God. Het is aan te raden gedurende de 9 dagen van de noveen op een vast tijdstip te bidden. Het kan helpen de wekker op je telefoontje erop in te stellen, zodat je het niet vergeet. Een noveen begint dan 9 dagen voor een bepaald feest of een gedachtenis van een heilige. Bijvoorbeeld de noveen van de Goddelijke Barmhartigheid begint op Goede Vrijdag en eindigt een week na Pasen, op ‘Barmhartighidszondag’. De noveen bijvoorbeeld tot H. pater Pio begint 9 dagen voor zijn gedachtenis op 23 september (dus op 14 september). Maar kan je natuurlijk ook het hele jaar bidden. Bij ‘onmogelijke’ of hopeloze zaken kan je je noveen richten tot de H. Judas Taddeus of tot de H. Rita. Meestal bestaat de noveen uit een aantal gebeden, waarvan de basis hetzelfde is en het dagelijkse gebed tot God (op voorspraak van de heilige) varieert iedere dag.

Mediteer in stilte tijdens je noveengebed

Het kan heilzaam zijn om na het gesproken gebed een tijdje in stilte te mediteren. Je opent je hart voor de aanwezigheid van God en richt je geest op een geloofswaarheid, zoals ook de heiligen vaak deden. Meditatie in deze vorm is niet iets magisch, noch heeft het verband met Oosterse mystiek of yoga. Je richt je aandacht juist op de levende persoon die God is. Je meditatie wordt zo een relatie die je opbouwt met God, en doordat je Hem beter leert kennen, leer je jezelf ook beter kennen. Je kan bijvoorbeeld mediteren op het lijden van Jezus in de hof van de olijven, vlak voordat Hij verraden werd door Judas. Je ziet in je hart hoe Hij zo immens leed bij het vooruitzicht waarvoor Hij koos zich aan over te geven, dat Hij zelfs bloed zweette. Of je mediteert over de geboorte van Jezus, en hoe Maria en Jozef Hem omringden. Of over de engel Gabriel die aan Mari verscheen, en wat hij haar vertelde en vroeg. Je kunt ook een stukje uit de Bijbel lezen, bijvoorbeeld uit het Evangelie van Johannes, de apostel van de liefde. Een zinnetje of twee is al voldoende, om je meditatie te vullen met een vervulde stilte. Geen lege stilte dus!

Goed bezig met de gebedspraktijk van de noveenkaars

Ja je bent nu goed op weg, omdat de noveenkaars je een prachtige gelegenheid biedt om dichter tot God en zijn liefde te groeien. We zijn gezegend dat we op die manier toegang hebben tot de gemeenschap van de heiligen in het gebed en in geloof. Zij leren ons en helpen ons de relatie met God te versterken en meer vertrouwen te krijgen in het leven. We hoeven het niet allemaal zelf te doen; het is heerlijk om zo nu en dan wat hulp in te roepen van hen die ons zijn voorgegaan. Geweldig dat je nu je noveen kan beginnen, waarom niet gelijk beginnen? Ervaring opdoen is de beste leermeester. Dus koop een kaars en een noveengebed erbij en ga aan de slag in dit magnifieke avontuur in je gebedsleven! Er is nog zoveel te vertellen over noveenkaarsen en noveengebeden. Ik zal nog wat meer over heiligen zeggen en in een filmpje laten zien hoe het daadwerkelijk werkt! Heb jij weleens een noveen gebeden? Of doe je het nu voor de eerste keer? Laat me weten hoe het voor je is!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

X