Handgemaakte Verzorging voor Huid en Haar  Gecertificeerd Gratis verzending vanaf 75€  Binnen 1-5 dagen verstuurd   Dedicatus Maria
Handgemaakte verzorging voor huid en haar Gecertificeerd Gratis verzending vanaf 75€ Binnen 1-5 dagen verstuurd  Dedicatus Mariae
Rozenproducten /

de Rozenkrans

De Rozenkrans: wat is het?

De Rozenkrans is een heel cruciaal gebed van katholieke christenen, gericht tot Maria om -via het bidden ervan- tot Jezus te komen. Het woord rozenkrans komt van het Latijnse ‘Rosarium’, een tuin waarin rozen de voornaamste plantsoort vormen. Bij de Tuin van Maria is de roos ook een geliefde plantsoort en basis voor haar heerlijke rozenolie en dus ontbreekt in haar tuin ook de Rosarium niet.

Waarom de Rozenkrans bidden?

Ja, waarom zouden we de Rozenkrans bidden, als we ook gewoon meteen tot God kunnen bidden? Omdat Maria de snelste weg is om bij Jezus te komen. En Jezus is de deur waardoor we tot de Vader kunnen komen. Maria is een liefhebbende en zorgzame Moeder die ons zoveel mogelijk wil helpen om tot haar Zoon te komen. Zij eist geen ingewikkelde gebeden van ons of onmogelijke boetedoeningen, nee, één Rozenkransgebed per dag is voldoende om gered te worden en tot de hemelse heerlijkheid te komen, zo simpel is dat! Bovendien heeft Maria zelf, tijdens verscheidene verschijningen, gevraagd of wij de Rozenkrans willen bidden, omdat de mensen teveel afgekeerd zijn van God. Als Moeder van alle gelovigen wil zij ons terugbrengen tot God en de makkelijkste manier daarvoor is het dagelijks bidden van de Rozenkrans.

Weesgegroet

Dit gebed wordt regelmatig en vaak dagelijks door gelovigen gebeden. Katholieke christenen lijken aan te nemen dat iedereen daar wel wat over weet. Maar ik wist daar destijds echt niks over en voor velen is het onbekend. (Het gebed staat verderop hieronder!) Toch denken de meeste mensen bij het woord ‘Rozenkrans’ wel meteen aan Maria. En inderdaad!

De Rozenkrans, mijn verhaal

Toen ik voor het eerst een rozenkrans zag, had ik echt geen idee waarvoor dat was. Ik was toen niet katholiek. Ik kende wel de Boeddhistische gebedsketting, dus had een vermoeden dat het iets met bidden te maken had. Vele jaren later wist ik het nog steeds niet. Als ik ergens uitleg erover vond werd er het bidden van ‘Onze Vader’ of ‘Weesgegroet’ genoemd. Geen idee wat dat gebed nou precies inhield en waarvoor het was: abracadabra! Pas toen ik wat meer in de Bijbel ging lezen en katholieke mensen leerde kennen, begreep ik dat het ‘Onze Vader’ een gebed is, door Jezus zelf gegeven en aangeraden. Het is het daarom belangrijkste gebed voor iedere christen. In die paar regels staat eigenlijk een ‘levens-programma’ aangeboden, dat je kan brengen tot een waarachtig geluk, wanneer je het van binnen in je hart ook zo beleeft en naar buiten ook leeft.

Waar komt de rozenkrans vandaan?

De rozenkrans dankt zijn ontstaan aan het herhalend gebed, dat we bij de oude oosterse kluizenaars aantreffen. Dit herhalend gebed leeft nog steeds in de oosterse kerken. Zoals bijvoorbeeld het ‘Jezus-gebed’: “Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij!” De kracht van dit Jezusgebed ligt in het eerbiedig herhalen van de Naam die boven alle namen is, Jezus is dan zelf tegenwoordig. Door een gebed steeds te herhalen, creëer je rust en aandacht om je te verdiepen. In het rozenkransgebed nodig je Maria uit om met je mee te bidden, in jouw gebed tot God de Vader. In feite bid je dus samen met Maria de rozenkrans.

 

Paternoster

Het rozenkransgebed of de “Paternoster” is ontstaan in kloosters, waar elke week alle 150 Psalmen uit de Bijbel werden gebeden. Voor niet-religieuzen verving men de Psalmen door het bidden van 150 maal het Onze Vader. En, voor de oplettende lezer: Paternoster betekent… Onze Vader!

De Rozenkrans die wij nu bidden, kregen we doordat Maria rond de 12e eeuw aan Heilige Dominicus Guzman dit gebed doorgaf. Met de boodschap het ‘Ave Maria (Wees gegroet) en het ‘Pater Noster’ (Onze Vader) te bidden bij elk van de kralen. Hij werd een vurig verkondiger voor het bidden van de rozenkrans.

De psalmen werden steeds vaker vervangen door het Paternoster en Ave Maria, wat het makkelijker maakte voor mensen die geen tijd hadden om de psalmen te bidden of deze niet konden lezen. Het bidden werd steeds meer verbonden met de overweging van momenten uit het leven van Jezus. Dit zijn de ‘geheimen’ van de rozenkrans.

Geheimen van de Rozenkrans

Tijdens het bidden van de Rozenkrans overdenk je de zogenaamde ‘geheimen’. Dat zijn gebeurtenissen uit het leven van Jezus. In totaal zijn er twintig geheimen:
 • De 5 Blijde geheimen hebben te maken met de geboorte van Jezus.
 • De 5 droevige geheimen gaan over het lijden en sterven van Jezus.
 • De 5 glorievolle geheimen helpen je alles rondom de verrijzenis van Jezus te verdiepen.
 • En de 5 geheimen van het Licht zijn onlangs toegevoegd en hebben te maken met het openbaar leven van Jezus en zijn verkondiging van het Rijk Gods.
Deze twintig geheimen omvatten het hele leven van Jezus. Daarom wordt de rozenkrans ook wel een samenvatting van heel het Evangelie genoemd. Elk geheim overweeg je tijdens het bidden van tien Weesgegroetjes en zo sta je stil bij vijf gebeurtenissen uit het leven van Jezus tijdens het rondgaan van een kralensnoer. Als je bidt, kan je de mysteries in je geest voorbij laten drijven, terwijl je minder met de woorden zelf bezig bent. Je let meer op de gebeurtenissen waarover je mediteert zodat je jezelf erin ‘verliest’. Ieder mysterie van de rozenkrans kan je een waardevolle les meegeven over je leven, over liefde en over Gods droom voor jou!

Als je mediteert over de geheimen van de Rozenkrans, en het bidden ervan wordt een spirituele gewoonte in je leven, gebeuren er verbazingwekkende dingen: de vrede van Jezus wordt jouw vrede, zijn hoop wordt jouw hoop, zijn genezing wordt jouw genezing en zijn leven transformeert jouw leven

Rozenkrans ketting

Dan hebben we het natuurlijk over dat kralensnoer, die we evenals het gebed zelf, Rozenkrans noemen. De kralenketting wordt door katholieken wereldwijd gebruikt om de Rozenkrans te bidden. Elk kraaltje van de snoer staat voor een gebed en door met je vingers van kraaltje naar kraaltje te schuiven, houden we als het ware de tel bij en doen we precies het aantal gebeden dat nodig is. Aan het begin hangt een kruis, vaak met Jezus eraan. Bij dit kruis beginnen we het gebed, met een kruisteken en de geloofsbelijdenis. Na het kruis als eerste een kraal voor het Onze Vader, gevolgd door drie kralen voor drie Weesgegroetjes. Dan nog een kraal voor het Onze Vader en dan een cirkel van 50 kralen voor vijf keer tien Weesgegroetjes, met daar tussenin nog vier kralen voor vier Onze Vaders.

Als de rozenkrans nieuw voor je is, dan heb je wat tijd nodig om het je eigen te maken. Je kan eerst gewoon die kralen door je vingers laten gaan en eens voelen. Kijk of je de gebeden nog weet en houdt er anders een gebedskaart bij. Zoals bijvoorbeeld die hieronder:

Wees gegroet Maria

Het Onze Vader is het gebed dat Jezus zijn leerlingen leerde toen zij Hem vroegen hoe ze moesten bidden. Het is het universele gebed van de alle Christenen. Ook het Wees gegroet Maria is afkomstig uit de Bijbel en is onder te verdelen in drie delen:
 •  Het eerste gedeelte van het gebed komt uit Lucas 1:28 (de begroetingswoorden van de aartsengel Gabriël).
Wees gegroet, vol van genade, de Heer is met u.
 •  Het tweede gedeelte van het gebed komt uit Lucas 1:42 (de bezegeningswoorden van Elisabet, de nicht van Maria).
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot!
 •  Het derde gedeelte van het gebed komt van de traditie. De titel moeder van God is door het Concilie van Efeze (431) goedgekeurd. Rond de zestiende eeuw is dit laatste deel aan het gebed toegevoegd: “Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood”.
Het derde deel van het gebed is dus later ontstaan. Rond het concilie van Trente (16e eeuw) is het derde deel officieel toegevoegd. Het Weesgegroet gaat zo (herhaling is heel handig om het gebed je eigen te maken): Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Oktober Rozenkransmaand

De maand oktober wordt van oudsher ook wel de Rozenkransmaand genoemd. In deze maand is er bijzondere devotie tot de H. Maagd Maria, de moeder van Jezus. Dat de oktobermaand de rozenkransmaand is heeft te maken met het feit dat in de katholieke kerk jaarlijks op 7 oktober het feest van O.L.V. van de Rozenkrans gevierd wordt. Het was de dominicaner paus Pius V die dit feest instelde ter nagedachtenis aan de overwinning op de Turkse vloot bij Lepanto op die datum in 1571. De paus had destijds alle christenen opgeroepen de Rozenkrans te bidden, om de overwinning via Maria te verkrijgen. Deze slag is toen zo snel en wonderbaarlijk overwonnen door de christenen, dat men ze toeschrijft aan Maria. Sindsdien zien katholieken de Rozenkrans als een sterk geestelijk wapen, om in de strijd voor het goede te overwinnen.

Intenties bij het bidden van de Rozenkrans

Bij elk tientje kan je een intentie naar voren brengen. Je geeft daarmee een gebeds-bedoeling mee, een bepaald voornemen of een bepaalde hoop op iets waarvan je hoopt dat dit gebeurt. Voor jezelf, een zieke, voor een baan, voor je familie, om beter te worden van een depressie, voor meer geloof, ik noem maar wat dingen. Ook kinderen kunnen leren te bidden voor anderen, bijvoorbeeld voor kinderen die ons gebed heel hard nodig hebben. Voor zieke kinderen, voor kinderen in weeshuizen en in ontwikkelingslanden, voor kinderen die het niet zo goed hebben als wijzelf.

Rozenkrans is contemplatief gebed

Wat is contemplatie? Je zou kunnen zeggen dat het een vorm van meditatie is. Maar dan niet op de manieren zoals dat in Oosterse religies wordt gedaan. Nee… daar mediteert men doorgaans op het ‘’leegmaken, het ‘niets’, of een bepaald object of gevoel. Contemplatie is eigenlijk een andere term voor beschouwing. In het contemplatief gebed beschouwen we het gelaat van Christus. Maar contemplatief bidden is ook een bepaalde geestelijke staat waarin je kan worden ondergedompeld. Het is dan een manier van bidden die je door God geschonken wordt; je kan het niet uit jezelf. Je wordt dan a.h.w. door de Heilige Geest opgeheven in gebed. Het enige wat jou te doen staat is waakzaam aandachtig blijven, in het hier en nu. De ervaring van dit soort contemplatief gebed is eigenlijk niet in menselijke woorden uit te drukken, maar zij is diepgaand en betekenisvol.

Wat is er contemplatief aan het rozenkransgebed?

Het rozenkransgebed is een herhalend ritme van betekenisvolle woorden. Daarbij beschouw je samen met Maria bepaalde gebeurtenissen uit het leven van Jezus. Het is een soort ‘Lectio Divina’, omdat je bepaalde passages uit de Bijbel al biddend overweegt. Terwijl je de woorden van het ‘Wees gegroet’ uitspreekt, beschouw je tijdens elk ‘tientje’ telkens Jezus zelf, en zijn leven op aarde. Zoals bijv zijn geboorte, of zijn kruisiging, of zijn Hemelvaart. Het kan helpen om hier eerst de betreffende passage uit de Bijbel te lezen, alvorens met het ‘tientje’ te beginnen.

De rozenkrans werkt!

De rozenkrans is een krachtig gebed. Het vestigt zich diep in je hart en in je geest. Het helpt je dingen te zien, zoals ze in werkelijkheid zijn, en zet dingen in het juiste perspectief. En komt op een diepe manier in je ziel, waardoor het je op je gemak kan stellen. Het kan je tot rust brengen en innerlijk vreugde en vrede geven. Maar als je wilt dat de rozenkrans werkt in je leven, zal je eerst moeten beginnen om het te bidden. Er mee beginnen: dat is vaak het moeilijkste van veel dingen die nieuw zijn. Voor de rozenkrans is dat niet anders. Het lijkt in het begin wat ingewikkeld: hoe moet je dat nou doen? We hopen dat je geïnspireerd raakt om de rozenkrans een te proberen en om de kracht van het rozenkransgebed geleidelijk aan zelf te gaan ontdekken. Als je begint om het rozenkransgebed met enige regelmaat te bidden, bijvoorbeeld om te beginnen 1 x per week op een vast tijdstip, dan zullen deze gebeden meer en meer als een tweede natuur voor je worden. Er is een ritme in de rozenkrans, als een zich telkens herhalend en verdiepend muziekstuk. Als je in dit ritme binnengaat, merk je dat je minder denkt over de woorden zelf, maar meer de diepere betekenis van de woorden op je in laat werken. Dat telkens herhalen is dan helemaal niet saai, integendeel! Dan begint zich juist de enorme kracht van de rozenkrans voor je te openen.

Rozenkrans: een krachtig gebed

De rozenkrans kan je leven veranderen. Maar…. Het zal niet van de ene op de andere dag gebeuren. Bijna niemand, die voor het eerst de rozenkrans bidt, zal meteen een onvoorstelbaar diepe vrede ervaren. En ook niet na de 2e of 3e of 10e keer. Maar het werkt. Zoals met veel dingen, zie je pas veel later, wat de heilzame gevolgen van het gebed zijn in je leven. Je hoeft het niet persé dagelijks of wekelijks te bidden. Je kan ook bijvoorbeeld beginnen met iedere 1e vrijdag van de maand. Zodat het gebed een regelmatig onderdeel van je leven zal worden. Dat is het belangrijkste, dat je een gewoonte ontwikkelt om het rozenkransgebed te bidden, op zo’n manier, dat het werkt voor jou. De gebeden van de Rozenkrans zijn tijdloos. Ze zijn simpel, waardevol en van diepe betekenis en ze brengen ons vrede. De Heilige Antoni Maria Claret zei eens: “Als mensen ervan houden om de Rozenkrans te bidden, dan merken ze dat het hun beter maakt”. Beter in hun manieren van denken, betere gewoontes, een beter gevoel van jezelf en voor alles waartoe God je roept. Ben je klaar voor een beter leven? Bid de Rozenkrans!

Beschermengel

Er is een gezegde dat zegt: ‘Als je in slaap valt tijdens het bidden, dan maakt je beschermengel het gebed af’. Meer dan eens heb ik mensen horen vertellen dat ze de Rozenkrans ’s avonds in bed bidden en dan in slaap vallen. Hoewel het misschien niet zo eerbiedig is, heeft de Rozenkrans inderdaad een rustgevende uitwerking, zowel op de ziel als op het lichaam. De repeterende cadans van de Weesgegroeten doet ons mensen goed. Het is evenals onze rozenolie een helende balsem voor lichaam en ziel.

Rozenkrans kopen

Bij Tuin van Maria verkopen we verschillende modellen Rozenkransen. Begin gewoon met een eenvoudige houten rozenkrans dat voelt lekker aan je vingers, niet te koud, en de geknoopte versie is vrij stevig. Je kan natuurlijk ook kiezen voor luxere uitvoeringen van de rozenkrans.

De structuur van de Rozenkrans

De rozenkrans heeft 59 kralen, een kruis en een medaille, met bepaalde gebeden bedoeld voor ieder van deze onderdelen.
 1. openingsgebeden
 2. de tientjes
 3. afsluitende gebeden
Als je met een groepje bidt, dan zijn de meeste gebeden in tweeën verdeeld. De leider bidt de eerste helft en de hele groep beantwoordt met de tweede helft van het gebed (aangegeven met een sterretje). Het is ook heel bijzonder de rozenkrans in het Latijn te bidden. Als je de woorden in het Nederlands al een beetje kent, kan je eens proberen of je het misschien ook in het Latijns kan bidden. Als je de uitspraak niet precies weet, kan dit filmpje je misschien helpen: https://www.youtube.com/watch?v=_KS0ZFY5qv8  

Teken van het Kruis

In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen. Geloofsbelijdenis Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven. Amen. Credo in Deum Patrem omnipoténtem, Creatórem cćli et terrć. Et in Iesum Christum, Fílium eius únicum, Dóminum nostrum, qui concéptus est de Spíritu Sancto, natus ex María Vírgine, passus sub Póntio Piláto, crucifíxus, mórtuus, et sepúltus, descéndit ad ínfernos, tértia die resurréxit a mórtuis, ascéndit ad cćlos, sedet ad déxteram Dei Patris omnipoténtis, inde ventúrus est iudicáre vivos et mórtuos. * Credo in Spíritum Sanctum, sanctam Ecclésiam cathólicam, sanctórum communiónem, remissiónem peccatórum, carnis resurrectiónem, vitam ćtérnam. Amen.

Onze Vader

Onze Vader, die in de Hemel zijt, uw Naam worde geheiligd, uw Rijk kome, uw Wil geschiede, op aarde, zoals in de Hemel. * Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving (verzoeking), maar verlos ons van het kwade. Amen. Pater noster, qui es in cćlis, sanctificétur nomen tuum. Advéniat regnum tuum. Fiat volúntas tua, sicut in cćlo, et in terra. * Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie, et dimítte nobis débita nostra sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris. Et ne nos indúcas in tentatiónem, sed líbera nos a malo. Amen.

Wees Gegroet Maria

Wees gegroet Maria, vol van Genade, de Heer is met u; Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. * Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu, en in het uur van onze dood. Amen.

Ave María, grátia plena, Dóminus tecum. Benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui, Iesus. * Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatóribus, nunc, et in hora mortis nostrć. Amen.

Eer aan de Vader

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, * zoals het was in het begin, en nu en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. * Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in sćcula sćculórum. Amen.

Fatima gebed

o mijn Jezus, * vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Domine Iesu, * dimitte nobis debita nostra, salva nos ab igne inferiori, perduc in cćlum omnes animas, prćsertim eas, quć misericordić tuć maxime indigent. Amen.

Salve Regina>

Salve Regína, Mater misericórdić; Vita dulcédo, et spes nostra, salve. Ad te Clamámus éxsules fílii Evć; Ad te Suspirámus, geméntes et flentes in hac lacrimárum valle. Eia ergo, Advocáta nostra, Illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte: Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui, Nobis post hoc exsílium osténde. O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.

V/. Ora pro nobis, Sancta Dei Génetrix.

R/. Ut digni efficiámur promissionibus Christi. Amen.

Bronnen:

https://www.lambertuskerk-rotterdam.nl/rozenkrans-bidden.html

https://www.katholiekleven.nl/nieuws/zo-bid-je-de-rozenkrans-gratis-download-voor-parochies/

http://www.vcatholic.com/articles/does-your-guardian-angel-finish-your-rosary-if-you-fall-asleep/

https://dynamiccatholic.com/5-million-rosaries/how-to-pray-the-rosary

https://www.katholiekleven.nl/wp-content/uploads/2018/10/Katholiekleven_Rozenkrans_A4_RGB_LowRes.pdf

2 reacties

 1. Beste mensen,
  Ik las net de betekenis van de Rozenkrans.
  Maar ik lees op verschillende sites, dat de Rozenkrans ook met andere of met meerdere gebedengebeden wordt. Welke is an de goede en de juiste ?

  Alvast bedankt voor Uw antwoord.

  Met vriendelijke groeten,
  Patrick.

  1. Beste Patrick, inderdaad kan je ook andere gebeden bidden. Je kan na het Rozenkransgebed bijvoorbeeld de litanie van Maria bidden (van Loreto) of een Jozef gebed, of het gebed tot de Heilige Aartsengel Michael.

Reacties zijn gesloten.

X